chilaxu chilaxu - Art and Ads

Mate - Dự án dựng nên từ tình bạn giữa những người đồng nghiệp

Trong thế giới ngày nay, chúng ta chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Nhưng ngược lại ở Mỹ La tinh, họ chia sẻ mọi thứ với bè bạn của mình (mate).

Nhờ sự tham gia của những nghệ sĩ, đồng nghiệp, bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Bolivia, Paraguay, Chilê, Uruguay, Brasil và Argentina, dự án đã hoàn thành xuất sắc ngoài mong đợi.

Qua dự án này, họ thể hiện lòng yêu mến đối với bè bạn, những con người cùng sát cánh chung tay làm việc và xây dựng nên một cộng đồng sáng tạo vững mạnh!

Nguồn: behance

Hình trong bài (28)