7 đoạn phim quảng cáo sáng tạo

Quảng cáo truyền hình đang ở những giai đoạn vô cùng "khan hiếm" về ý tưởng, khi mà người xem truyền hình luôn cảnh giác với quảng cáo, và luôn có những lựa chọn khác khi một đoạn quảng cáo bắt đầu được chiếu.

Những đoạn quảng cáo dưới đây cố gắng thu hút người xem từ những giây đầu tiên, và hài lòng khi xem hết cả phim. Chúng đòi hỏi sáng tạo và những cách suy nghĩ khác biệt.

Samsung: Leonardo da Vinci in 3D

Aardgas KVBG, Natural Gas: Softest heat

Movistar: Connected

WWF Belgium Earth hour: Darth-Fladder

Warburtons Bread: Burnt loaf

GP Group: Chambermaid

Adobe CS4: Le Sens Propre

iDesign sưu tầm