Dự án Bronx Zoo - Go Wild

Một dự án từ năm 2008. Nhưng cùng chúng tôi xem lại, bạn sẽ hiểu thêm đôi chút về cách thực hiện một phim quảng cáo.