Typography sôi động cho chiến dịch “Đánh bay bụi bẩn”

idesign fightdirt 01a

Carlo Cadenas có cơ hội được làm việc với Method để tạo ra những tác phẩm typography cho chiến dịch quảng cáo của họ có tên #fightdirty.

Method đang mở chiến dịch có tên #đánhbaybụibẩn (#fightdirty) và mong muốn những tác phẩm thị giác có thể truyền cảm hứng cho khách hàng trở thành một phần chiến dịch của họ.

Cách tiếp cận của Carlo Cadenas là thiết kế với một chút nhấn nhá để thể hiện niềm tin cốt lõi và đặc trưng của thương hiệu, với phong cách màu sắc đầy trẻ trung nhằm truyền năng lượng tích cực cùng những thông điệp mà thương hiệu muốn trao gửi đến cho khách hàng.

idesign fightdirt 01

Thiết kế 3D và định hướng nghệ thuật: Carlo Cadenas

Khách hàng: Method USA

idesign fightdirt 02

image 49

image 46

idesign fightdirt 05

image 48

image 47

image 50


Nguồn: Behance