• 200 Thời điểm đáng nhớ nhất của thiết kế (p5)

    63. BAFTA công nhận Tương tác: Năm 1988, Viện hàn lâm điện ảnh và truyền hình Anh (BAFTA) đã cho các nhà phát triển tương tác cơ hội chiến thắng thêm nhiều giải mặt nạ vàng đầy mong đợi. 

tìm kiếm

/ Bài viết hay