Café Salé: Zombies - Quái vật

Café Salé(cfslé) là cộng đồng dành cho các họa sĩ digital lớn nhất ở Pháp.Cfslé thường xuyên tổ chức những hoạt động sáng tác theo chủ đề. Và gần đây nhất với chủ đề Zombies - Quái vật. Hãy cùng iDesign xem 35 tác phẩm được tuyển chọn về chủ đề Zombies.