loading

#tag: ý tưởng tệ

LÀM SAO ĐÁNH GIÁ MỘT Ý TƯỞNG TỆ?
LÀM SAO ĐÁNH GIÁ MỘT Ý TƯỞNG TỆ?
– Khi bạn đến với 1 ý tưởng, làm sao bạn biết đó là ý tưởng tốt? Đó là 1 ý tưởng đáng để theo đuổi, hay chỉ là 1…
  • Chỉ 7 phút đọc