#tag: Wreck-it Ralph

‘Ralph Breaks the Internet’ đã giải bài toán ‘vừa hoài niệm vừa hiện đại’ như thế nào?
‘Ralph Breaks the Internet’ đã giải bài toán ‘vừa hoài niệm vừa hiện đại’ như thế nào?
Hãy nghe các nhà làm phim "Ralph Breaks the Internet" kể về quá trình nghiên cứu, thiết kế đồ họa và phát triển nhân vật cho bộ phim cũng như…
  • Chỉ 13 phút đọc