loading

#tag: vũ công ba-lê

Sự thật bẽ bàng đằng sau những vũ công ba-lê trong các tác phẩm của Edgar Degas
Sự thật bẽ bàng đằng sau những vũ công ba-lê trong các tác phẩm của Edgar Degas
Tinh thần cốt lõi của bộ môn ba-lê vẫn không thay đổi quá nhiều kể từ khi được sinh ra vào thế kỉ thứ 15 ở Ý. Tuy vậy hình…
  • Chỉ 11 phút đọc