#tag: Von M

Khách sạn trung hòa carbon có hình dáng giống như ngôi nhà lúc bé bạn thường vẽ
Khách sạn trung hòa carbon có hình dáng giống như ngôi nhà lúc bé bạn thường vẽ
Studio kiến trúc Von M đã phủ lên bên ngoài của một khách sạn được xây dựng từ các mô đun gỗ ở Ludwigburg bằng các tấm ván trắng để…
  • Chỉ 3 phút đọc