#tag: Virginia Gabrielli

Những minh hoạ bán sắc nhẹ nhàng của Virginia Gabrielli
Những minh hoạ bán sắc nhẹ nhàng của Virginia Gabrielli
Nghệ sĩ minh hoạ sống tại Milan Virginia Gabrielli mô tả bản thân bị “ám ảnh với halftone – những thứ đẹp đẽ, như cách bạn yêu những bức tranh của…
  • Chỉ 3 phút đọc