loading

#tag: Việt

Bộ bài tây của 54 dân tộc Việt Nam
Bộ bài tây của 54 dân tộc Việt Nam
Chúng ta chỉ sử dụng bài lá với mục đích giải trí mà quên mất rằng trên mỗi lá bài chúng ta cầm trên tay luôn mang một ý nghĩa…
  • Chỉ 3 phút đọc