loading

#tag: video game

Hướng dẫn và bài tập về thiết kế đồ họa dành cho Game Designer
Hướng dẫn và bài tập về thiết kế đồ họa dành cho Game Designer
Thiết kế (Design) là một công việc được hình thành từ lâu đời, nhưng thiết kế đồ họa (Graphic Design) mới chỉ thực sự tìm thấy những nguyên tắc cốt…
  • Chỉ 11 phút đọc