#tag: uốn cây

Ghé thăm khu rừng mọc ra nội thất ở nước Anh
Ghé thăm khu rừng mọc ra nội thất ở nước Anh
"Chúng tôi tạo ra đồ nội thất bằng cách hợp tác với cây cối. Đó là cách làm việc tốt nhất."
  • Chỉ 7 phút đọc