Tag: ủ phân view_module view_stream

Trải nghiệm thật từ những người chỉ thải ra một lọ rác mỗi năm

Làm thế nào một con người chỉ thải ra một hũ rác thải nhỏ sau 2 năm sống trên đời?

Có nên dùng túi phân hủy sinh học?

Chiếc túi dùng nhiều lần mà bạn đang có chính là chiếc túi “xanh” nhất. Nếu như bạn phải mua mới? Hãy chọn những sản phẩm có chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao để có thể dùng chúng lâu thật thật là lâu.