#tag: tương tác tinh tế

Microinteractions là gì? | Phần 2: Bí quyết giúp trải nghiệm kĩ thuật số hấp dẫn và dễ dàng hơn
Microinteractions là gì? | Phần 2: Bí quyết giúp trải nghiệm kĩ thuật số hấp dẫn và dễ dàng hơn
Trong phần đầu tiên của bài viết, chúng ta đã cùng nghiên cứu các định nghĩa và phân loại Microinteractions, cũng như lý do tại sao chúng cần thiết cho UX của bạn. Bài…
  • Chỉ 8 phút đọc
Micro-interactions là gì? | Phần 1: Vũ khí bí mật của nhà thiết kế UX/UI
Micro-interactions là gì? | Phần 1: Vũ khí bí mật của nhà thiết kế UX/UI
Microinteraction là tất cả những thứ liên quan đến tương tác và chi tiết của một sản phẩm. Và chi tiết không chỉ là chi tiết; chúng đều là thiết…
  • Chỉ 10 phút đọc