#tag: tuổi 30

Going 30 - Chuyện về những thăng trầm cuối ngưỡng 20 của Kay Mai
Going 30 - Chuyện về những thăng trầm cuối ngưỡng 20 của Kay Mai
“Cảm giác khi chạm ngưỡng 30: Hoang mang, dũng cảm, lạc lối, kỳ cục, đầy cảm hứng, ngập tràn động lực, kiệt quệ, lạc lối lần nữa. Cái *** gì…
  • Chỉ 3 phút đọc