#tag: tự tử

Hannah Perry: Gush - Triển lãm về sức khoẻ tâm lý trong thế giới kết nối công nghệ cao
Hannah Perry: Gush - Triển lãm về sức khoẻ tâm lý trong thế giới kết nối công nghệ cao
Somerset House ra mắt triển lãm cá nhân lớn tại Anh, Hannah Perry: Gush, từ nghệ sĩ Hannah Perry, một thành viên của Somerset House Studios. Triển lãm ghi lại quá trình khám…
  • Chỉ 3 phút đọc