#tag: tử chiến thành đa bang

Hậu trường Việt Sử Kiêu Hùng - góc nhìn cận cảnh về nghề lồng tiếng
Hậu trường Việt Sử Kiêu Hùng - góc nhìn cận cảnh về nghề lồng tiếng
Để tạo ra hào khí cho một bộ phim lịch sử cổ trang Việt Nam, khâu lồng tiếng đặc biệt quan trọng. Yếu tố lịch sử luôn khiến quá trình…
  • Chỉ 9 phút đọc
Công chiếu “Tử chiến thành Đa Bang” - Ngọn Đuốc Mồi đỏ rực cho tương lai hoạt hình sử Việt
Công chiếu “Tử chiến thành Đa Bang” - Ngọn Đuốc Mồi đỏ rực cho tương lai hoạt hình sử Việt
Trở về từ buổi công chiếu “Tử chiến thành Đa Bang – Hồi 1: Giấy” của dự án Việt Sử Kiêu Hùng, chắc hẳn những ai tham gia sẽ mang…
  • Chỉ 15 phút đọc