#tag: trung đông

Thư viện Quốc gia Qatar với sảnh chứa sách rộng ngút ngàn
Thư viện Quốc gia Qatar với sảnh chứa sách rộng ngút ngàn
Một điểm chung giữa kiến trúc và làm sách là cả hai đều có truyền thống lâu đời nhưng đều phải cập nhật liên tục để sinh tồn. Hiển nhiên,…
  • Chỉ 3 phút đọc