#tag: tranh lụa

Chu du trong thế giới nghệ thuật tháng 5/2021
Chu du trong thế giới nghệ thuật tháng 5/2021
Tháng 5 đã đến và những chương trình nghệ thuật nào đang chờ đợi các bạn, dưới đây là một vài gợi ý nhỏ dành cho những tâm hồn yêu…
  • Chỉ 7 phút đọc
Cham wear dress: Tranh lụa và cuộc gìn giữ nội tâm bất tử
Cham wear dress: Tranh lụa và cuộc gìn giữ nội tâm bất tử
Trò chuyện về tranh lụa với nữ hoạ sĩ Cham wear dress.
  • Chỉ 12 phút đọc