#tag: tracking

Bad Kerning - Một tội ác khủng khiếp
Bad Kerning - Một tội ác khủng khiếp
Cảnh báo: Những hình ảnh sử dụng trong bài viết có thể gây khó chịu cho người xem. 2 giờ sáng, chuông điện thoại reo lên. Từng hạt mưa nặng…
  • Chỉ 4 phút đọc