#tag: tower

Hugo Suissas ‘đóng khung’ các địa danh toàn cầu như những cây kim trong loạt ảnh ‘tháp vắc xin’
Hugo Suissas ‘đóng khung’ các địa danh toàn cầu như những cây kim trong loạt ảnh ‘tháp vắc xin’
Đây là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức về tiêm chủng trong mùa COVID
  • Chỉ 3 phút đọc
‘Sarcostyle Tower’ - Công trình kiến trúc độc lập lấy cảm hứng từ các khái niệm sinh học của Hayri Atak
‘Sarcostyle Tower’ - Công trình kiến trúc độc lập lấy cảm hứng từ các khái niệm sinh học của Hayri Atak
Studio thiết kế kiến trúc Hayri Atak mới đây đã hình dung ra một tòa nhà chọc trời nổi bật cho đường chân trời của thành phố Manhattan, có hình…
  • Chỉ 3 phút đọc