#tag: tôm hùm

Thụy Sĩ: Luộc sống tôm hùm sẽ bị phạt 1500$
Thụy Sĩ: Luộc sống tôm hùm sẽ bị phạt 1500$
Từ tháng 03/2018, Nhà hàng nào tại Thụy Sĩ cho tôm hùm sống vào nổi nước sôi sẽ bị phạt tiền 1500$.
  • Chỉ 4 phút đọc