#tag: tiếp sức mùa thi

Bộ nhận diện “Tiếp sức mùa thi” của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Bộ nhận diện “Tiếp sức mùa thi” của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Hằng năm, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch “Tiếp sức…
  • Chỉ 3 phút đọc