loading

#tag: thưởng thức nghệ thuật

Làm thế nào để cảm thụ một tác phẩm hội họa đúng cách?
Làm thế nào để cảm thụ một tác phẩm hội họa đúng cách?
Một trong những bài học đầu tiên mà tôi ấn tượng nhất là từ giáo viên mỹ thuật của mình. Đó là hơn 20 năm trước, trong một chuyến đi đáng…
  • Chỉ 5 phút đọc