#tag: thùng rác thông minh

Taihi - thùng rác biến rác thải thành phân bón mà không lo mùi hôi
Taihi - thùng rác biến rác thải thành phân bón mà không lo mùi hôi
Thùng rác kỳ diệu này tên là Taihi, có khả năng biến đổi rác thải hữu cơ thành phân compost và phân lỏng cho cây trồng chỉ sau 2 tuần.…
  • Chỉ 3 phút đọc