loading

#tag: thư tay

Mail Art - Nghệ thuật trong những bức thư tay
Mail Art - Nghệ thuật trong những bức thư tay
Năm 1976, một làn sóng sáng tạo đã lớn mạnh trong chính những hòm thư quen thuộc. Nhà giám tuyển Joanna Espin đã chia sẻ những tác phẩm tuyệt vời…
  • Chỉ 6 phút đọc
Bộ ấn phẩm Conecta Pack dành cho những ai yêu thư tay trong thời đại số
Bộ ấn phẩm Conecta Pack dành cho những ai yêu thư tay trong thời đại số
Bộ ấn phẩm Conecta Pack đặc biệt dành cho những tín đồ yêu cái đẹp và tôn sùng việc viết thư tay trong thời đại số, được thực hiện bởi…
  • Chỉ 3 phút đọc