#tag: thiếu nước sinh hoạt

Tháp băng nhân tạo, giải pháp cung cấp nước cho người sống ở dãy Hymalaya khắc nghiệt
Tháp băng nhân tạo, giải pháp cung cấp nước cho người sống ở dãy Hymalaya khắc nghiệt
Một kỹ sư cơ khí đã tạo ra tháp băng nhằm giải quyết nhu cầu về nước cho hoạt động sản xuất của người dân Ladakh.
  • Chỉ 4 phút đọc