#tag: thiết kế tinder

Phân tích thiết kế phần mềm Tinder và nguyên lý hành vi người dùng
Phân tích thiết kế phần mềm Tinder và nguyên lý hành vi người dùng
Bằng cách hỗ trợ người dùng thông qua các bước đi nhỏ nhất, bạn có thể dẫn dắt họ đến bất cứ nơi đâu. Là một người đam mê tâm…
  • Chỉ 17 phút đọc