#tag: thiết kế tiêu đề

Thiết kế tiêu đề hấp dẫn: 5 quy tắc cơ bản
Thiết kế tiêu đề hấp dẫn: 5 quy tắc cơ bản
Tuân thủ các quy tắc cơ bản về ngữ pháp, chấm câu và kiểu chữ. Không căng phông chữ. Không viết toàn bộ bằng chữ thường. Không sử dụng chữ…
  • Chỉ 12 phút đọc