loading

#tag: the rule of thirds

Những cách đơn giản để ứng dụng quy tắc một phần ba trong tác phẩm của chính bạn (Phần 2)
Những cách đơn giản để ứng dụng quy tắc một phần ba trong tác phẩm của chính bạn (Phần 2)
Quy tắc một phần ba sẽ nâng cao bố cục của bạn, bất kể chủ đề nào. Đây là cách sử dụng nó một cách hiệu quả
  • Chỉ 7 phút đọc
Back to Basics: Quy tắc một phần ba dành cho hình ảnh chuyển động trong dựng phim
Back to Basics: Quy tắc một phần ba dành cho hình ảnh chuyển động trong dựng phim
Quy tắc một phần ba là nền tảng vững chắc cho bất kỳ cảnh quay chuẩn mực nào. Thử ứng dụng một số mẹo nhỏ dưới đây để tối ưu…
  • Chỉ 7 phút đọc