#tag: the night watch

‘The Night Watch’ của Rembrandt tiết lộ hợp chất hiếm có thể tác động đến việc sửa chữa nghệ thuật
‘The Night Watch’ của Rembrandt tiết lộ hợp chất hiếm có thể tác động đến việc sửa chữa nghệ thuật
Một dự án được triển khai vào năm 2019 có tên là Operation Night Watch bắt đầu với nỗ lực nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng “The Night…
  • Chỉ 3 phút đọc
Điểm tin nghệ thuật thế giới tháng 1/2022
Điểm tin nghệ thuật thế giới tháng 1/2022
Tháng đầu tiên của năm 2022 các độc giả iDesign có gì mới không nhỉ? Riêng chúng mình thì có loạt điểm tin nghệ thuật nổi bật diễn ra trên…
  • Chỉ 11 phút đọc