loading

#tag: the great empty

The Great Empty - Khi thời gian ngưng đọng giữa Thế giới vắng lặng
The Great Empty - Khi thời gian ngưng đọng giữa Thế giới vắng lặng
Những năm 1950, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York đã tổ chức một buổi triển lãm ảnh nổi tiếng với tên gọi “Gia đình con người” (The…
  • Chỉ 7 phút đọc