#tag: The Good of the Hive

The Good of the Hive - Đi khắp thế giới vẽ 50 ngàn con ong
The Good of the Hive - Đi khắp thế giới vẽ 50 ngàn con ong
Nếu bạn chưa biết thì ong là một trong những loài động vật có tầm quan trọng sống còn đối với loài người, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.…
  • Chỉ 8 phút đọc