loading

#tag: thay thế

Những quả trứng từ-thực-vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Annie Larkins
Những quả trứng từ-thực-vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Annie Larkins
Sinh viên mới tốt nghiệp trường Central Saint Martins Annie Larkins đã chỉ ra vấn đề trong quá trình sản xuất thực phẩm với một dạng trứng thay thế những…
  • Chỉ 3 phút đọc