#tag: Taschen Books

Quyển sách Nhật Bản chứa đựng dòng chảy thời gian qua 2 thế kỉ với phương pháp in mộc bản
Quyển sách Nhật Bản chứa đựng dòng chảy thời gian qua 2 thế kỉ với phương pháp in mộc bản
Với 200 bản in từ 89 nghệ sĩ, quyển sách mới về ấn phẩm in thạch bản Nhật Bản của Taschen (1680 -1983) là hành trình hình thái nghệ thuật…
  • Chỉ 3 phút đọc
Khám phá lịch sử thiết kế đồ họa qua cuốn sách của Taschen
Khám phá lịch sử thiết kế đồ họa qua cuốn sách của Taschen
Bạn học được những gì từ lịch sử thiết kế đồ họa? Đó là một câu hỏi thường xuất hiện ngay cả bên trong và bên ngoài các phòng họp,…
  • Chỉ 7 phút đọc