loading

#tag: Taika Waititi

Tại sao “Jojo Rabbit” là bộ phim mà chúng ta cần ngay lúc này?
Tại sao “Jojo Rabbit” là bộ phim mà chúng ta cần ngay lúc này?
"Jojo Rabbit," hệt như "Joker", bạn sẽ yêu nó hoặc ghét nó, không lưng chừng.
  • Chỉ 13 phút đọc