#tag: tách băng

“Khi thiết kế của tự nhiên thay đổi”: Khối băng trôi lớn vừa tách rời khỏi Greenland
“Khi thiết kế của tự nhiên thay đổi”: Khối băng trôi lớn vừa tách rời khỏi Greenland
“Cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt chúng tôi. Tảng băng lớn đến mức đáng kinh ngạc và tiếng động nó gây ra cũng vậy. Không ai nói gì…
  • Chỉ 5 phút đọc