#tag: tác phẩm chiến thắng

Danh sách chiến thắng trong cuộc thi The Motion Awards 2017
Danh sách chiến thắng trong cuộc thi The Motion Awards 2017
Sau chặng đường đua đầy gây cấn và ấn tượng, cuối cùng cuộc thi The Motion Awards 2017 do Motionnographer tổ chức đã đi đến vạch đích. Với 30 danh…
  • Chỉ 3 phút đọc