Tag: Tạ Huy Long view_module view_stream

Giới trẻ Việt không quan tâm văn hóa Việt? Đừng nhầm! (P.2)

“Giới trẻ Việt thờ ơ với văn hóa Việt”, “Họ rành sử Trung Quốc, Hàn Quốc hơn sử Việt”…không ít người sẽ phải thay đổi những nhận xét bi quan này khi gặp “người họa lịch sử”. Giới trẻ Việt không quan tâm văn hóa Việt? Đừng nhầm! (P.1)ChilaxuVietnam's “Người không yêu cội nguồn thì

Tạ Huy Long chạm tới thế giới kỳ diệu của Dế Mèn

Bằng những tác phẩm nghệ thuật của mình, họa sĩ Tạ Huy Long muốn đưa tay chạm đến thế giới tinh tế của côn trùng, để thấy con người nhỏ bé trước thiên nhiên tuyệt đẹp như thế nào. Hình ảnh Dế Mèn và Dế Trũi qua minh họa của Tạ Huy Long. Với xuất