loading

#tag: suprematism

Từ A - Z các thuật ngữ nghệ thuật có thể bạn chưa tỏ tường (phần 5)
Từ A - Z các thuật ngữ nghệ thuật có thể bạn chưa tỏ tường (phần 5)
Việc nắm được một số thuật ngữ là điều cần thiết khi tìm hiểu và học hỏi về các kiến thức nghệ thuật, từ đó tạo nên nền tảng vững…
  • Chỉ 16 phút đọc
Bộ sưu tập lọ hoa theo trường phái Suprematism, vừa đẹp vừa hữu dụng thiết kế bởi studio NOOM
Bộ sưu tập lọ hoa theo trường phái Suprematism, vừa đẹp vừa hữu dụng thiết kế bởi studio NOOM
Bạn có hay thường thấy những vật dụng hiệu quả về công năng mà lại còn thẩm mỹ, hay những đồ vật đẹp mà còn hữu dụng không? Câu trả…
  • Chỉ 3 phút đọc