#tag: spirituality

Yếu tố tâm linh trong các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại
Yếu tố tâm linh trong các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại
Trong khi dấu ấn sâu sắc của các chủ thể tôn giáo trong lịch sử nghệ thuật tiếp tục ảnh hưởng đến các nghệ sĩ đương đại thì sự hiện…
  • Chỉ 11 phút đọc
A Time for New Dreams - Triển lãm xoá nhoà ranh giới giữa nghệ thuật và thời trang
A Time for New Dreams - Triển lãm xoá nhoà ranh giới giữa nghệ thuật và thời trang
Grace Wales Bonner nổi tiếng vì những bộ sưu tập với nghiên cứu đầy tỉ mẩn của mình. Dù những nhà thiết kế khác có thể mập mờ về nguồn cảm…
  • Chỉ 3 phút đọc