#tag: spike jonze

“Her” - hợp thức kỳ ảo giữa tình yêu và công nghệ
“Her” - hợp thức kỳ ảo giữa tình yêu và công nghệ
Bên dưới vỏ bọc quyến rũ của bộ phim, đạo diễn Spike Jonze đã khôn khéo lồng vào một tư tưởng sâu sắc về công nghệ và tình yêu.
  • Chỉ 10 phút đọc