#tag: soho

Căn hộ đương đại mang tính cách sôi nổi tại khu Soho ở New York
Căn hộ đương đại mang tính cách sôi nổi tại khu Soho ở New York
Mỗi khi được yêu cầu thiết kế nhà của ai đó, các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất phải cân bằng giữa yêu cầu và ước muốn…
  • Chỉ 4 phút đọc