#tag: Series Chúng ta và Mỹ Thuật Việt Nam

/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Vũ Cao Đàm
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Vũ Cao Đàm
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/ là sê-ri giới thiệu bốn gương mặt nổi bật đại diện cho nền mỹ thuật Việt Nam giai đoạn những năm thuộc thế…
  • Chỉ 8 phút đọc
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Lê Thị Lựu
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Lê Thị Lựu
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/ là sê-ri giới thiệu bốn gương mặt nổi bật đại diện cho nền mỹ thuật Việt Nam giai đoạn những năm thuộc thế…
  • Chỉ 21 phút đọc
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Lê Phổ
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Lê Phổ
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/ là sê-ri giới thiệu bốn gương mặt nổi bật đại diện cho nền mỹ thuật Việt Nam giai đoạn những năm thuộc thế…
  • Chỉ 13 phút đọc
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Mai Trung Thứ
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/: Mai Trung Thứ
/Chúng ta và Mỹ thuật Việt Nam/ là sê-ri giới thiệu bốn gương mặt nổi bật đại diện cho nền mỹ thuật Việt Nam giai đoạn những năm thuộc thế…
  • Chỉ 11 phút đọc
Chúng ta biết gì về Bộ tứ Đông Dương?
Chúng ta biết gì về Bộ tứ Đông Dương?
“Bộ tứ Đông Dương” hay “Tứ Kiệt Đông Dương” là cái tên mà giới mộ điệu tranh Việt tôn kính dành cho 4 họa sĩ tài năng Lê Phổ, Mai…
  • Chỉ 8 phút đọc