loading

#tag: Roy Vu

Roy Vu và cảm hứng tranh tết Việt “Hương Hoa Đất Trời”
Roy Vu và cảm hứng tranh tết Việt “Hương Hoa Đất Trời”
Roy Vu là hoạ sỹ minh hoạ, một nhà thiết kế tài năng, anh có thể phác họa với bút chì và cọ. Anh đang thực hiện các thiết kế trong…
  • Chỉ 3 phút đọc