loading

#tag: richard dadd

Richard Dadd - Họa sĩ vẽ tranh tiên nữ từ nhà thương điên
Richard Dadd - Họa sĩ vẽ tranh tiên nữ từ nhà thương điên
Nghệ sĩ thời Victoria, Richard Dadd, đã vẽ nên những bức canvas thanh tú và vô cùng chi tiết với vô vàn tiên nữ và những con vật thần tiên.…
  • Chỉ 8 phút đọc