#tag: redrawsaola

Cộng đồng sáng tạo Việt Nam tái hiện tinh thần của Sao La qua #redrawsaola
Cộng đồng sáng tạo Việt Nam tái hiện tinh thần của Sao La qua #redrawsaola
Được khởi xướng bởi Nguyễn Việt và Hà Huy Hoàng, hashtag #redrawsaola đang trở thành một thử thách thú vị mới cho các artist. Không còn là câu chuyện đi…
  • Chỉ 3 phút đọc