#tag: Rafael Gonzales Jr.

Khi cuộc sống cách ly được đưa vào bài Lotería của Mexico
Khi cuộc sống cách ly được đưa vào bài Lotería của Mexico
Một nghệ sĩ sống tại San Antonio Rafael Gonzales Jr. đã chia sẻ một bộ bài với chủ đề COVID-19 trên trang Instagram của mình. Đây là một bộ bài…
  • Chỉ 3 phút đọc